Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Wetenskaplike Studie Bevestig dat Edublox
Visuele Geheue Verbeter

Visuele Geheue 101

Geheue is die onthou van inligting oor n tydperk. Visuele geheue is n persoon se vermo om te onthou wat hy gesien het. Dit hou verband met visualisering, wat die vermo behels om n visuele beeld van n voorwerp wat voorheen waargeneem is, op te roep.

Verskeie navorsers het beweer dat soveel as tagtig persent van alle leer deur die o plaasvind, wat beteken dat visuele geheue n beslissende aspek van leer vorm.

Aangesien elke woord uit letters in n spesifieke volgorde bestaan, is visuele reeksgeheue sonder twyfel belangrik in die leesproses. Om te kan lees, moet n mens die letters in volgorde waarneem, en ook onthou watter woord deur daardie lettervolgorde verteenwoordig word. Deur bloot die volgorde van die letters in name te verander, kan dit mane of amen word.

Die swak visualiseerder sal veral probleme ondervind met spelling. Om n woord korrek te kan spel moet n visuele beeld van die woord opgeroep word. In sommige gevalle kan n woord korrek gespel word op grond van die herroeping van n ouditiewe beeld, maar daar is baie woorde wat nie foneties gespel word nie; in hierdie geval moet n visuele beeld van die woord opgeroep word om dit korrek te kan spel.

Visuele geheue is ook van groot belang vir prestasie in wiskunde, volgens n studie deur Meghan E. Geiger et al.

M.Tech Studie, Universiteit van Johannesburg

In n interessante navorsingstudie het Dr Jaidan Mays, n chiropraktisyn, die effek van Edublox-opleiding versus Edublox-opleiding gekombineer met servikale spinale manipulasie (manipulasie van die nekwerwelkolom) op visuele geheue en visuele reeksgeheue vergelyk.

Servikale spinale manipulasie is n algemene metode vir die behandeling van nekpyn en hoofpyn met meer as 18 miljoen sulke behandelings wat jaarliks deur Amerikaanse chiropraktisyns uitgevoer word. Die doel met manipulering is om deur beheerde krag met die hand gewrigsbeweeglikheid te herstel in gewrigte waarvan die beweging beperk geraak het as gevolg van n weefselbesering.

Dr Gorman, n oogspesialis, het beweer dat n afname in bloedvloei na die brein, wat veroorsaak word deur wanbelyning of wanfunksionerende werwels, lei tot n afname in breinfunksionering. Na aanleiding van Dr Gorman se bevindinge het Dr Allan Terrett, n chiropraktisyn, beweer dat servikale spinale manipulasie lei tot verhoogde serebrale bloedvloei, wat veroorsaak dat hierdie hibernerende dele van die brein weer funksioneel raak.

Terrett se Teorie Word Getoets

Vier-en-dertig leerders in Graad 5, 6 en 7 van n middestad-skool het aan Mays se studie deelgeneem. Twee subtoetse van die Visuele Persepsietoets (TVPS-3) is gebruik om die visuele geheue en visuele reeksgeheue van die leerders te meet. Daarna is hulle in twee gelyke groepe verdeel.

Die lede van die eerste groep (die Edublox-groep) is deur n Edublox-tutor afgerig vir 22,5 ure oor n tydperk van vyf dae. n Holistiese Edublox-program is gevolg, wat ouditiewe oefeninge en leesoefeninge ingesluit het.

Die lede van die tweede groep (die Edublox en Manipulasiegroep) het dieselfde Edublox-opleiding as die eerste groep ontvang. Maar hierdie tweede groep het ook elke oggend vir die vyfdag-tydperk servikale spinale manipulasie ontvang. Na die vyf dae is die TVPS-3-assessering herhaal.

Resultate

Die gemiddelde Visuele Geheuetoets se NA-telling vir beide groepe was aansienlik hor as die gemiddelde Visuele Geheuetoets se VOOR-telling. Die gemiddelde telling vir beide groepe het verbeter van 6,2 jaar tot 7,5 jaar. Soos die grafiek hieronder illustreer, het die Edublox-groep effens meer verbeter as die Edublox en Manipulasiegroep (n verbetering van 6,3 tot 7,8 jaar versus n verbetering van 6,2 tot 7,1 jaar):

Graph

Die volgende grafiek wys die gemiddelde VOOR en NA Visuele Reeksgeheue vir die twee groepe. Terwyl die gemiddelde telling van die Edublox-groep verbeter het met 1,5 jaar (van 6,6 tot 8,1 jaar), het die gemiddelde telling van die Edublox en Manipulasiegroep met 0,6 afgeneem (van 8,5 tot 7,9 jaar).

Graph

Gevolgtrekkings

Hierdie resultate bevestig nie Terrett se teorie nie. Inteendeel, die navorsing dui daarop dat die teenoorgestelde siening dalk korrek mag wees, dit is dat servikale spinale manipulasie verminderde serebrale bloedvloei veroorsaak wat negatief inwerk op kognitiewe breinfunksies.

Hierdie resultate bevestig egter wel die doeltreffendheid van Edublox-programme om die gehalte van kinders se lewens te verbeter: lede van die Edublox-groep se visuele geheue het van 6,3 tot 7,8 jaar verbeter oor die vyfdag-tydperk (1,5 jaar), en visuele reeksgeheue van 6,6 tot 8,1 jaar (1,5 jaar).

Eksperiment aan die gang