Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Is Jou Kind Visueel, Ouditief of Kinesteties?

Mense leer nie net teen verskillende tempos nie, maar ook op verskillende maniere. Daar is studente wat leer wanneer onderwysers en lektore alles op die bord skryf. Ander leerders verkies om te luister, terwyl andere weer daarvan hou om in groepies te sit en n vraag te bespreek. Dan is daar ook hulle wat op hulle beste leer as hulle sit en luister en die leerstof in die vorm van prentjies en krabbels in hulle notaboeke vasl. Hierdie individuele voorkeure staan bekend as leerstyle.

Leerstyle word oor die algemeen in drie kategorie opgedeel naamlik visuele leerders, wat moet sien om te kan leer, ouditiewe leerders, wat moet hoor om te kan leer, en taktiele of kinestetiese leerders, wat verkies om te leer terwyl hulle doen.

Alhoewel dit meriete het om aan te pas by n persoon se leerstylvoorkeur, moet ons nie uit oog verloor dat leerders vir die hier en nou, die reele wreld, voorberei moet word nie.

In die reele wreld, in reele tyd, is die leerstylteorie baie keer n akademiese weeldeartikel, skryf James Atherton in Learning styles dont matter. Daarom is dit belangrik om n kind van kleins af te bemagtig met n veelsydige benadering wat daarop neerkom dat hy in staat sal wees om multi-sensories te leer. Ons verbeter dus nie net sy sterk punte nie, ons ontwikkel ook sy leerleemtes of, anders gestel, sy minder-betrokke sintuie.

Daar bestaan geen twyfel dat n persoon se swakker sintuie ontwikkel kan word nie. n Blinde persoon, ontneem van sy sigsintuig, ontwikkel gewoonlik sy ander sintuie tot n baie ho vlak. Om Braille te kan lees, byvoorbeeld, moet sy taktiele sintuig merkwaardig ontwikkel word. Hierdie belangrike feit bewys, sonder die omslagtigheid van ingewikkelde toetse, dat elke sintuig ontwikkel en verbeter kan word.

Wanneer n leerder leer om al sy sintuie te gebruik, sal sy oor uiteindelik sy oog bystaan en sy hand sal sy oor te hulp snel; op die manier open drie deure tot sy verstand, in plaas van net een.

Edublox is multi-sensories en spreek die visuele, ouditiewe en kinestetiese vaardighede van n leerder gelyktydig aan.