Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

n Swak Visuele Geheue Lei tot Swak
Skoolprestasie

Op 11 Mei 2009 l Christian A. en sy ouers besoek by Edublox Pretoria-Oos af. Christian se onderwyseres het hulle op 23 April 2009 by die oueraand ingelig dat dit glad nie goed gaan met Christian in die skool nie, en dat sy nie kan sien dat hy Graad 3 gaan deurkom nie. Sy het ges Christian se leesspoed is nie na wense nie, hy werk te stadig, en verstaan nie werkopdragte nie.

Christian se skoolwerk bevestig sy onderwyseres se bekommernisse:

Christian se eerste kwartaal, Graad 3-rapport het net 1s en 2s opgelewer:

Essi-Leestoets

Christian word by Edublox getoets met die Essi-leestoets, op n Graad 3, tweede kwartaal-vlak.

Van kinders wat die toets doen behaal

4% n stanege van 1 (BAIE SWAK)
19% n stanege van 2 of 3 (SWAK)
54% n stanege van 4, 5 of 6 (GEMIDDELD)
19% n stanege van 7 of 8 (GOED) en
4% n stanege van 9 (BAIE GOED)

Christian kan slegs 7 van die 20 woorde korrek lees en behaal sodoende n stanege van 2 (SWAK).

Hardoplees

Christian se spoed met hardoplees is 67 woorde per minuut.

Essi-Speltoets

Cristian word ook getoets met die Essi-speltoets, op n Graad 3, tweede kwartaal-vlak. Hy behaal n stanege van 4 (LAAG-GEMIDDELD).

Oorsaak

Die hoofoorsaak van Christian se leerprobleme was voor die hand liggend: sy visuele geheue was uiters swak.

Vaardigheid getoets:

Vormwaarneming

Visuele Geheue

Ouditiewe Geheue

Oogspan

Logiese Denke

Persentasie behaal:

72%

36%

87%

38%

33%

SKAAL:
90%-100% Baie goed/Ontwikkeling sal vaardigheidsvlak verder verhoog.
80%-89% Goed/Ontwikkeling sal die vaardigheidsvlak verder verhoog.
70%-79% Gemiddeld/Ontwikkeling word benodig.
0%-69% Ondergemiddeld/Ontwikkeling is noodsaaklik.

Visuele geheue verwys na die vermo om te onthou wat gesien is. Dit hou verband met visualisering, wat die vermo behels om n visuele beeld van n voorwerp wat voorheen waargeneem is op te roep. Verskeie navorsers het beweer dat soveel as tagtig persent van alle leer deur die o plaasvind, wat beteken dat visuele geheue 'n beslissende aspek van leer vorm.

Die kind met n swak visuele geheue sal moeilik onthou wat hy gesien het. Hy sal dit moeilik vind om dieselfde woord op die volgende bladsy te herken, en mag verkeerd van die bord afskryf.

Die swak visualiseerder sal ook probleme ondervind met spelling. Om n woord korrek te kan spel moet n visuele beeld van die woord opgeroep word. In sommige gevalle kan n woord korrek gespel word op grond van die herroeping van n ouditiewe beeld, maar daar is baie woorde wat nie foneties gespel word nie; in hierdie geval moet n visuele beeld van die woord opgeroep word om dit korrek te kan spel.

Visuele geheue is ook n belangrike grondvaardigheid van Wiskunde.

Aanbeveling

Daar is aanbeveel dat Christian f twee Edublox-klasse per week bywoon, f een klas per week en Compublox tuis doen. Compublox is n uitstekende program vir visuele geheue.

Weens werksverpligtinge en afstand kies Christian se ouers die tweede opsie.

Resultate

Christian se tweede kwartaal rapport het n verbetering in 19 leer areas getoon, vertel sy ma. Dit was maar omtrent 3 maande vandat hy by Edublox begin het, alhoewel sy onderwyseres steeds op sy rapport aangedui het dat hy nie voldoen aan die slaagvereistes nie.

Na die Oktobervakansie het my man sy onderwyseres geskakel om uit te vind hoe Christian vorder. Sy was skielik baie positief en het ges daar is n groot verbetering in sy skoolwerk, werkstempo en konsentrasie; hy verstaan die werk beter en as hy so aanhou sal hy wel deurkom. Daar was n wesenlike verbetering in algemene wiskunde, waar hy hoofsaaklik slegs 1s kon kry vir die grootste gedeelte van die jaar. Hier het hy verbeter tot 2s en selfs 3s.

Wat opmerklik was is hoe baie Christian die klasse geniet het, en hoe hy self tot die besef gekom het dat sy deelname elke Saterdag bydra tot sy ontwikkeling. Hy het die tuisoefeninge daagliks en getrou gedoen. Hy het selfs sy huiswerk onafhanklik begin doen en dit reeds in die middag voltooi iets wat hy nooit tevore gedoen het nie. Dit was duidelik dat sy selfvertroue om sy werk self te doen en in die algemeen, beduidend verbeter het. Waar daar eens twyfel was oor of hy sal slaag, kon ons nou met vertroue uitsien na Graad 4.

Die verbetering kan duidelik in Christian se skoolwerk, sowel as sy skoolrapport gesien word:

Tot Augustus 2010 het Christian voortgegaan om een Edublox-klas per week by te woon. Sy Graad 4-rapport wys duidelik dat hy nie meer n druipeling is nie: