Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Studiehulp: Verbeter Jou Konsentrasie S

Elke eksamentyd gebeur dit jou maag trek sommerso op 'n knop van die eksamenkoors en senuwees. Jy sukkel om aan die leer te kom, en die tyd begin jou inhaal.

Een van die grootste redes waarom leerders sukkel om te studeer, is 'n gebrek aan konsentrasie. Wanneer jy wil studeer, is dit uiters belangrik dat jou gedagtes nie dwaal nie.

Daar is verskeie redes waarom jou gedagtes dwaal wanneer jy eintlik moet studeer:

 • Dinge wat jou aandag aflei en jou gedagtegang onderbreek: stemme, bewegings, 'n telefoon wat lui, harde musiek, ens.

 • Gebrek aan opleiding en oefening: konsentrasie is 'n vaardigheid wat aangeleer en geoefen moet word.

 • Gebrek aan motivering en belangstelling: jy hou nie van die vak nie, vaar nie goed daarin nie en wil dit nie leer nie; sonder belangstelling sal jy nooit kan konsentreer nie.

 • Oorlading van jou brein: jy probeer te veel inligting in te min tyd leer.

As jy werklik goed wil konsentreer moet jy die volgende doen:

 • Verdeel jou werk in kleiner dele en moenie alles op een slag probeer leer nie.

 • Navorsing het bevind dat die beste resultate verkry word deur studietyd in gelyke dele te verdeel. Di wat 'n lang studeertyd met 'n korte afwissel, sal minder onthou as di wat hul tyd meer eweredig verdeel. Studeer dus vir so 30 minute, rus dan vir 10 minute, en herhaal weer. Wanneer jy 'n ruskansie benut, moet jy glad nie eens aan jou leerwerk dink nie.

 • Toets jouself kort-kort oor die werk wat jy reeds geleer het om seker te maak dat jy dit kan onthou. Selfs as jy by die punt kom waar jy alles kan onthou, sal verdere studie verseker dat jy nie mre, oormre sekere dele van jou leerwerk vergeet nie. Op hierdie manier gee jy jou brein die geleentheid om 'n ruk te konsentreer en inligting in te neem en om daarna te ontspan terwyl die inligting vasgel word. Konsentrasie kan verder s verbeter word:

 • Rig vir jou 'n aangename studieplek in, sonder enige iets wat jou konsentrasie kan verbreek en jou aandag kan aftrek. Maak nou 'n gewoonte daarvan om al jou skoolwerk by hierdie studieplek te doen.

 • Sorg dat daar genoeg lug en lig is waar jy moet studeer.

 • Skakel geraas en veral musiek uit wanneer jy moet studeer.

 • Probeer belangstel in die vak wat jy moet leer.

 • Stel vir jouself doelwitte wat bereik moet word.

 • Gebruik al jou sintuie: skryf dit sodat jy dit kan sien, s dit hardop sodat jy dit kan hoor, en gebruik jou liggaam soos jou hande om die woorde te versterk.

Bronne: Monnas.co.za, Mieliestronk.co.za, Totale Geheue deur J. Minninger.