Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Spelprobleme Word S Oorwin

Leerders met leesprobleme het dikwels ook spelprobleme, en dikwels is hulle spelprobleme selfs groter as hulle leesprobleme, s Hallahan e.a. in hulle boek Introduction to Learning Disabilities. Wanneer n mens lees, kan die konteks en ander wenke jou help om n woord te ontsyfer, maar in spelling moet mens die woord skryf nadat jy dit gehoor het, of daaraan gedink het. As gevolg van hulle probleme met spelling, vind leerders met leerprobleme geskrewe take dikwels moeisaam en ontwikkel sodoende n renons daarin.

Spelling vereis dat mens n woord skryf met die korrekte opeenvolging van die letters van daardie spesifieke woord. Om dit te kan doen, moet n persoon klanke in geskrewe letters omsit. Daar is slegs een korrekte manier om n spesifieke woord met n bepaalde betekenis te spel. Spelling laat dus geen ruimte vir kreatiwiteit toe nie; n woord word f reg, f verkeerd gespel.

Wat Veroorsaak Spelprobleme?

Tensy mens weet wat n probleem veroorsaak, kan mens dit nie oplos nie. n Siekte soos skeurbuik het die lewens van derduisende matrose op lang seereise geis. Die siekte is vinnig hokgeslaan toe die oorsaak van die probleem, naamlik n tekort aan vitamien C, ontdek is. n Goeie vertrekpunt sal dus wees om die vraag te vra: Wat veroorsaak spelprobleme?

Om te verstaan wat spelprobleme veroorsaak is dit belangrik om te verstaan dat die leerproses by die mens nie op n enkele vlak plaasvind nie dit is n laagsgewyse gebeure. n Persoon moet byvoorbeeld eers leer tel, voordat hy kan leer om op te tel of af te trek. Veronderstel 'n mens sou 'n kind, wat nog nie geleer tel het nie, probeer leer om op te tel of af te trek. Dit sou onmoontlik wees vir so n kind om sulke berekeninge te doen, ongeag hoeveel moeite gedoen word. Op dieselfde wyse is daar sekere vaardighede en kennis wat n leerder eers moet verwerf, voordat dit vir hom moontlik sal wees om korrek te leer spel.

Die vaardigheid van spelling word omsluit deur verskeie subvaardighede. Subvaardighede van spesifieke belang sluit die volgende in:

  • Die vermo om te analiseer, dit is, om die geheel in sy dele te kan waarneem;

  • Ouditiewe persepsie van letterklanke;

  • Ouditiewe geheue;

  • Dekoderingsvaardighede;

  • Visuele geheue vir opeenvolging.

Tekortkominge in een of meer van hierdie subvaardighede kan n persoon se spelvermo belemmer.

By Edublox word di subvaardighede, wat ten grondslag l aan spelling, geoefen en geoutomatiseer.