Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Skoolgereedheidsklasse vir Gr R

√ Bevorder lees- en leergereedheid
√ Voorkom leerprobleme
√ Ons berei jou kind speel-speel voor vir die “groot skool”!
√ Aangebied by kleuterskole sowel as Edublox-klinieke.

Lees is die belangrikste vaardigheid wat 'n kind op skool moet verwerf, want hy leer om te lees met 'n bepaalde doel voor oë — sodat hy kan lees om te leer. Om behoorlik te kan lees — vanselfsprekend is spel en skryf hierby ingesluit — is dus die grondslag van, of voorvereiste vir leersukses op skool, en uiteindelik ook 'n belangrike bepaler van 'n mens se beroepsukses in die toekoms.

'n Kind, wat nie behoorlik kan lees nie, se toekoms is duister. Die swak leser het nie net 'n agterstand teenoor goeie lesers nie, maar in werklikheid bou hy met verloop van tyd 'n al hoe groter agterstand teenoor goeie lesers op.

Edublox se missie is daarom om kinders se leervermoë — maar veral hulle leesvermoë — te bevorder, sodat hulle die genot van prestasie kan smaak.

Leerbeginsels

Terwyl ander leerbeginsels ook van belang is, is een van die vernaamste beginsels waarop ons programme, tegnieke en metodes gebaseer is — en wat verseker dat ons uitsonderlike resultate behaal — die beginsel dat leer 'n laagsgewyse gebeure is.

Net soos wat daar 'n verskeidenheid van vaardighede is wat 'n voorvereiste vir rugby, krieket en yshokkie is, so is daar 'n verskeidenheid vaardighede wat laagsgewys een na die ander aangeleer moet word en wat as voorvereistes vir lees en leer as sodanig dien. Hierdie vaardighede sluit onder andere die volgende in:

 • Aandag en konsentrasie;
 • Persepsie — visueel, ouditief en hapties;
 • Die vermoë om te kan diskrimineer, sintetiseer en analiseer in terme van voorgrond-agtergrond, vorm, grootte, kleur, en posisie in die ruimte;
 • Spoed van prosessering;
 • Geheue — kort- en langtermyn, visueel en ouditief;
 • Die vermoë om te kan dekodeer en inligting te kan integreer.

Die doel van die Edublox-klasse is om hierdie grondvaardighede te ontwikkel en te outomatiseer, en sodoende lees- en leergereedheid te bevorder.

Kommentaar

“Kinders wat hierdie klasse bywoon het vordering in die volgende areas getoon:
 • Hulle is in staat om beter te konsentreer.
 • Hulle het beter luistervaardighede.
 • Hulle visuele diskriminasie vermoëns is beter.
 • Hulle is in staat om take beter te voltooi.
 • Hulle geheuevaardighede is beter ontwikkel.
 • Hulle is in staat is om sinvol te tel.
 • Hulle is ook in staat om getalle te herken ver bo die verwagte vlak van ontwikkeling.
 • Hulle het 'n beter begrip van lateraliteit.
 • Hul persepsie van ruimtelike verhoudings is beter.
 • Hulle is in staat om onafhanklik te werk.
 • Hul vermoë om nuwe begrippe te verstaan is baie goed.
 • Hulle het ook beter beplanningsvaardighede.
 • Hulle ontwikkel 'n meer positiewe selfbeeld.”

Annerina van Niekerk, Die Wingerd Pre-primêr, Somerset-Wes

Skoolgereedheidstoets Wys Beduidende Verskil

Die verkorte weergawe van die ASB toets, ‘n gestandaardiseerde skoolgereedheidsbattery, is op 56 kinders in drie kleuterskole afgeneem nadat die kinders oor ‘n lang tydperk aan Edublox blootgestel is. Die toets is vier maande voortydig afgeneem, maar steeds was die resultate uitstekend, soos gesien kan word in die grafiek hieronder. Vergelyk byvoorbeeld die pienk lyn (een van die drie kleuterskole waar Edublox aangebied is) en die swart lyn (alle nie-omgewingsgestremde [NOG] kinders in Suid-Afrika):

 • 0% kinders in die kleuterskool waar Edublox aangebied is het ‘n 1 (baie swak) behaal, teenoor 7% van alle NOG kinders
 • 0% kinders in hierdie kleuterskool het ‘n 2 (swak) behaal, teenoor 24% van alle NOG kinders
 • 31% kinders in hierdie kleuterskool het ‘n 3 (gemiddeld) behaal, teenoor 38% van alle NOG kinders
 • 53% kinders in hierdie kleuterskool het ‘n 4 (goed) behaal, teenoor 24% van alle NOG kinders
 • 16% kinders in hierdie kleuterskool het ‘n 5 (baie goed) behaal, teenoor 7% van alle NOG kinders
Resultate