Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Almal Wil Sukses Smaak

Graad 3:

Rina se skoolwerk het al hoe meer agteruitgegaan. Teen Mei van haar Gr 3-skooljaar is haar leesvermoë getoets deur ‘n remediërende onderwyseres by die skool. Haar leesvermoë was gelykstaande aan ‘n Gr 1, derde kwartaal-vlak. Sy het omkeringsprobleme gehad wanneer sy gelees het, byvoorbeeld “dom” gelees vir “bom”. Haar spelling was beslis nie op standaard nie. Sy het ook ernstige probleme gehad met Wiskunde, byvoorbeeld, sy het x aangesien vir + en – vir ÷ en andersom. Sy het ook syfers verwar, byvoorbeeld 14 verwar met 41. Rina het baie stadig gewerk in die klas en opdragte moes gedurig deur die onderwyseres herhaal word.

Die hoofoorsaak van Rina se leerprobleme kon waarskynlik toegeskryf word aan ‘n gehoorgestremdheid wat eers laat gediagnoseer is. In Gr 1 het sy gehoortoetse ondergaan, maar dit is slegs as tydelike hardhorendheid beskou. Eers in Junie in haar Gr 3-jaar is haar gehoorprobleem as permanent geïdentifiseer en het sy ‘n gehoorapparaat ontvang. Niemand weet van watter ouderdom af sy reeds ‘n gehoorprobleem gehad het nie, maar dit was duidelik dat sy belangrike taalkonsepte verloor het.

Rina was baie senuweeagtig wanneer sy in die klas moes lees of mondelinge werk moes doen. Wanneer sy foute gemaak het, het die kinders haar uitgelag en bespot met opmerkings soos “ou dowe, dom Rina”. Haar Gr 1-onderwyseres het oor reguit vir haar gesê dat sy “dom” is. Sy is verwys na sielkundiges vir behandeling van haar swak selfbeeld. Die skoolsielkundige het haar “spanning en angs, neerslagtigheid, algemene lewensonsekerheid, gevoelens van hulpeloosheid en oorversigtigheid” daaraan toegeskryf dat Rina “haar doelwitte te hoog stel, weens druk van die ouers se kant af. Wanneer sy dit nie bereik nie, voel sy dat sy ‘n mislukking is”.

Alhoewel Rina teen Julie beter kon hoor, moes iets gedoen word om haar agterstand in te haal. Twee weke nadat sy ‘n gehoorapparaat ontvang het, het Rina se ouers met Edublox kennis gemaak. Om haar taalagterstand in te haal het haar ouers ook die Edublox-taalmetode begin gebruik.

Graad 4:

Tydens ‘n Edublox-les word meeste van die opdragte slegs een maal gegee. Dit het Rina binne ‘n paar maande gehelp om uit die gewoonte te kom dat opdragte herhaal moet word. Na vyf maande het Rina nie meer omkerings gemaak wanneer sy gelees het nie. Sy kon nou ook haar werk voltooi binne die gegewe tyd, sy het minder spelfoute gemaak en haar handskrif het verbeter. Die gevolg was dat haar skoolpunte stelselmatig begin styg het. Vir die Junie-eksamen in Gr 3 het sy vir al haar skoolvakke D-simbole behaal, met slegs ‘n C-simbool vir skrif. In die Junie-eksamen van Gr 4 behaal sy ‘n gemiddeld van 65% en in November ‘n gemiddeld van 69%.

Haar Wiskunde het dramaties verbeter. Tydens die Gr 3 Junie-eksamen het sy ‘n D-simbool verwerf, aan die einde van Gr 3 ‘n C-simbool, in Junie van Gr 4 ‘n B-simbool en aan die einde van dié jaar ‘n A simbool, waarvoor sy ‘n sertifikaat vir verdienstelikheid ontvang het by die jaarlikse prysuitdeling. By hierdie prysuitdeling het sy ook ‘n boekprys ontvang vir die beste prestasie in Wetenskap.

Die belangrikste van alles is dat Rina meer en meer selfvertroue begin kry het en haar selfbeeld sodoende verbeter het. Haar eens swak selfbeed is bloot veroorsaak deur die feit dat sy aanhoudend mislukkings ervaar het, en het weinig te doen gehad met druk van die ouers se kant af. Géén person se selfbeeld kan tog staande bly as jy aanhoudend mislukkings beleef nie. En daar is eintlik net een manier waarop ‘n person se selfbeeld werklik verbeter kan word: dit is, deur geleenthede te kry om SUKSES te smaak!

Voorbeelde uit Rina se skoolskrifte vóór Edublox en aan die einde van haar Gr 4-skooljaar:

Graad 3 (voor) Graad 4 (na)

Rina is 'n skuilnaam.