Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Wanneer b soos d Lyk en Andersom

Monique se ma het Edublox gekontak omdat sy baie bekommerd was oor haar lees. Haar leesspoed was stadig en haar leesbegrip swak, en sy het letters soos b en d met mekaar verwar.

Op 13 Augustus 2010 word Monique, ‘n Graad 2-leerder, by Edublox geëvalueer.

Essi-Leestoets

Monique word getoets met die Essi-leestoets, op ‘n Graad 2, derde kwartaal-vlak.

Van leerders wat die toets aflê behaal

4% ‘n stanege van 1 (BAIE SWAK)
19% ‘n stanege van 2 of 3 (SWAK)
54% ‘n stanege van 4, 5 of 6 (GEMIDDELD)
19% ‘n stanege van 7 of 8 (GOED) en
4% ‘n stanege van 9 (BAIE GOED)

Monique lees 5 van die 20 woorde korrek, en behaal sodoende ‘n stanege van 2 (SWAK). Poeier word gelees as probeer, kole as klokke, ensovoorts.

Hardoplees

Monique se spoed met hardoplees is 66 woorde per minuut, en met baie foute: dinge word gelees as binge, pak as maak, pad as stad, man as ma, enovoorts.

Essi-Speltoets

Monique word ook getoets met die Essi-speltoets, op ‘n Graad 2, derde kwartaal-vlak. Sy behaal ‘n stanege van 7 (GOED).

As ‘n leerder se spelling goed is, maar lees is swak, is dit gewoonlik ‘n aanduiding dat haar vermoë om te analiseer goed is, maar dat haar vermoë om te sintetiseer swak is. Die vermoë om the analiseer is meer grondliggend aan spelling, terwyl die vermoë om te sintetiseer meer grondliggend aan lees is.

Oorsaak

Die oorsaak van Monique se leesprobleem was voor die hand liggend: die grondvaardighede van lees was nog nie geoutomatiseer nie.

Monique het duidelik ‘n probleem met rigtingsin gehad. Vir ‘n kind wat probleme ondervind met rigtingsin, sal dit moeilik wees om die posisie van objekte ten opsigte van haarself te bepaal, byvoorbeeld “regs van my”, “links van my”, “agter my”, “voor my”, ens. So ‘n kind sal dit moeilik vind om sekere pen-en-papier take, waarby die bepaling van rigting en posisie nodig is, korrek uit te voer, soos byvoorbeeld “skryf jou naam regs bo in die hoek”, “trek ‘n streep onder die woord ______”. Sy mag ook letters soos b en d met mekaar verwar, asook getalle soos 17 and 71, of sy sal dalk van regs na links in spieëlskrif skryf.

Al die ander grondvaardighede wat geëvalueer is het ondergemiddeld getoets:

Vaardigheid getoets:

Vormwaarneming

Visuele Geheue

Ouditiewe Geheue

Oogspan

Logiese Denke

Persentasie behaal:

63%

61%

50%

57%

33%

SKAAL:
90%-100% — Baie goed/Ontwikkeling sal vaardigheidsvlak verder verhoog.
80%-89% — Goed/Ontwikkeling sal die vaardigheidsvlak verder verhoog.
70%-79% —Gemiddeld/Ontwikkeling word benodig.
0%-69% — Ondergemiddeld/Ontwikkeling is noodsaaklik.

Aanbeveling

Dit word aanbeveel dat Monique een Edublox-klas per week bywoon vir ‘n tydperk van 24 maande. Huiswerk van ‘n paar minute per dag is gegee om haar probleem met rigtingsin te help oorkom.

Resultate

Aan die einde van 2011 word Monique volledig geherevalueer. Op die Essi-leestoets, gemeet op ‘n Graad 2, vierde kwartaal-vlak, lees sy 16 van die 20 woorde korrek en behaal sodoende ‘n stanege van 6 (BO-GEMIDDELD).

Monique is egter nou in ‘n hoër graad as tydens die eerste evaluasie en word daarom ook op ‘n Graad 3, vierde kwartaal-vlak geëvalueer. Sy lees 10 van die 20 woorde korrek en behaal sodoende ‘n stanege van 3 (SWAK). Die foute wat sy maak is meer “logies” as voorheen: bespeur word byvoorbeeld gelees as bespier.

Haar spoed met hardoplees is nou 101 woorde per minuut, sonder enige foute.

Sy spel 17 van die 20 Graad 3-woorde korrek. Gemeet op ‘n Graad 3, vierde kwartaal-vlak behaal sy dus ‘n stanege van 7 (GOED).

Die grondvaardighede van lees toon die volgende verbeterings:

Vaardigheid getoets:

Vormwaarneming

Visuele Geheue

Ouditiewe Geheue

Oogspan

Logiese Denke

Persentasie behaal:

69%

80%

83%

63%

89%

SKAAL:
90%-100% — Baie goed/Ontwikkeling sal vaardigheidsvlak verder verhoog.
80%-89% — Goed/Ontwikkeling sal die vaardigheidsvlak verder verhoog.
70%-79% —Gemiddeld/Ontwikkeling word benodig.
0%-69% — Ondergemiddeld/Ontwikkeling is noodsaaklik.

Daar is geen tekens dat sy b en d nog met mekaar verwar nie.

Daar word aanbeveel dat Monique vir nog ten minste twee kwartale met die Edublox-klasse volhou en daarna die Studiblox-studiemetodekursus doen.

Een kwartaal later neem Monique se lees ‘n reuse sprong vorentoe — haar lees is heeltemal op standaard en sy woon die Studiblox-kursus by.

Monique is ‘n skuilnaam.