Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Gevallestudies

Beter Luistervaardighede, Beter Lees en Beter Skoolprestasie
Op 17 April 2014 word Mauritz by Edublox geëvalueer. Mauritz is ‘n Graad 6-leerder in ‘n hoofstroomskool en sy eerste kwartaal-rapport het niks goed voorspel nie. Hy het Afrikaans Huistaal, Natuurwetenskappe en Tegnologie, en Sosial Wetenskappe gedruip. Sy gemiddeld was 51.76%. Lees verder...

10 Dae Bring Merkwaardige Verbetering in Lees
Op 9 Julie 2012 word Tiaan by Edublox geëvalueer. Tiaan is ‘n Graad 3-leerder in ‘n skool wat spesialseer in aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteitsindroom. Behalwe aandagafleibaarheid het Tiaan ook lees- en spelprobleme. Hy word getoets met die Essi-leestoets, op ‘n Graad 3, derde kwartaal-vlak. Lees verder…

Hulp vir ‘n Kort Aandagspan en Stadige Werkspoed
Juan se ma het Edublox gekontak omdat sy baie bekommerd was oor sy kort aandagspan en dat hy baie lank neem om sy werk te voltooi. Hy was gediagnoseer met ADHD, en in ‘n klein skooltjie met klein klassies. Op 9 Februarie 2012 word Juan, ‘n Graad 3-leerder, by Edublox geëvalueer. Lees verder...

Branden Oorwin Ernstige Leerprobleme
“Branden was baie gespot by die skool omdat hy nie kon lees en spel nie, en daarom was hy ‘n rebelse seuntjie,” vertel Annemarie, sy ma. “Sy skrif was baie sleg, en hy het baie min selfvertroue gehad. Hy het sommer net gesê hy wens hy was dood sodat hy nie so moet sukkel en gespot word nie. Sulke woorde vir ‘n ouer is hartverskeurend.” Lees verder…

Einde van ‘n Ouditiewe Diskriminasie Probleem
Hansie se ma het Edublox gekontak omdat sy baie bekommerd was oor sy probleem met ouditiewe diskriminasie sowel as sy spelling. Ouditiewe diskriminasie verwys na die vermoë om tussen spraakklanke te onderskei. Die kind sal dit moeilik vind om tussen klanke wat baie eenders klink, te onderskei, byvoorbeeld v en w, k en t, h en b. Lees verder…

Gideon Oorkom Lees- en Leerprobleme
“Gideon het in 2010 met Graad 1 begin en het ‘redelik’ gedoen tot die derde en vierde kwartaal,” vertel Gertrud, sy ma. “Sy klasonderwyseres het gesê sy is bekommerd oor sy skolastiese vordering. Gideon het hoofsaaklik 1’s en 2’s op sy skoolrapport gehad. Die kans was baie goed dat hy Graad 1 sou druip.” Lees verder…

Van ‘Swak’ na ‘Bo-Gemiddeld’ met Lees
Pieter se ma het Edublox gekontak omdat sy baie bekommerd was oor sy lees. Sy leesspoed was stadig en sy leesbegrip swak, en hy het letters soos b en d verwar. Op 3 Mei 2011 word Pieter, ‘n Graad 4-leerder, by Edublox geëvalueer. Lees verder…

‘n Swak Visuele Geheue Lei tot Swak Skoolprestasie
Op 11 Mei 2009 lê Christian A. en sy ouers besoek by Edublox Pretoria-Oos af. Christian se onderwyseres het hulle op 23 April 2009 by die oueraand ingelig dat dit glad nie goed gaan met Christian in die skool nie, en dat sy nie kan sien dat hy Graad 3 gaan deurkom nie. Sy het gesê Christian se leesspoed is nie na wense nie, hy werk te stadig, en verstaan nie werkopdragte nie. Lees verder…

Hulp vir Probleme met Lees, Spelling, Skrif en Wiskunde
Jannes moes skool toe gaan. Sy ma het besef dat hy nie skoolgereed is nie, en aangevra dat hy deur die skoolsielkundige getoets moet word vir skoolgereedheid. Die antwoord wat mev Oosthuizen ontvang het, was dat Jannes die daaropvolgende jaar skool toe móés gaan as gevolg van sy ouderdom en dat sy probleem vanself sou regkom. Jannes is gevolglik nie getoets nie. Lees verder…

Wanneer b soos d Lyk en Andersom
Monique se ma het Edublox gekontak omdat sy baie bekommerd was oor haar lees. Haar leesspoed was stadig en haar leesbegrip swak, en sy het letters soos b en d met mekaar verwar. Op 13 Augustus 2010 word Monique, ‘n Graad 2-leerder, by Edublox geëvalueer. Lees verder…

Van Moedeloos tot Uitblinker
René, saam met haar ma, het op 20 November 2009 by Edublox Pretoria-Oos aangemeld vir ‘n evaluasie. René het Gr 1 gedruip. René kon nie lees nie. Op die Essi-leestoets kon sy slegs één woord herken, en op die Essi-speltoets kon sy slegs drie woorde korrek spel. Die woord “hoe” is geskryf as “ots”, “mooi” as “msmom”, “duif” as “twv”, ensovoorts. Lees verder...

Almal Wil Sukses Smaak
Rina se skoolwerk het al hoe meer agteruitgegaan. Teen Mei van haar Gr 3-skooljaar is haar leesvermoë getoets deur ‘n remediërende onderwyseres by die skool. Haar leesvermoë was gelykstaande aan ‘n Gr 1, derde kwartaal-vlak. Sy het omkeringsprobleme gehad wanneer sy gelees het, byvoorbeeld “dom” gelees vir “bom”. Lees verder...

Hulpelose Kinders Word Wenners
Hermien se grootste probleem was konsentrasie. By die skool is tot die slotsom gekom dat sy aan Petit mal-epilepsie ly weens haar uiters dromerige neigings en die indruk dat mens nie tot haar kan deurdring nie. Sy het ook gesukkel met lees en spelling en haar wiskundige vermoëns was baie beperk. Haar onderwyseres was baie bekommerd en het gewonder of sy nie in ‘n spesiale klas tuis hoort nie. Lees verder...

Jacques Word "’n Ander Mens"
Jacques de Winter het soos alle kinders sy eerste skooljaar met ywer en vol opgewondenheid begin. Die opgewondenheid was egter van korte duur, want gou het hy besef dat hy nie so goed soos die ander kinders kon lees en skryf nie. Lees verder…