Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Edublox-Klasse

Die meeste van ons aanvaar die ongelooflike prosesse wat in ons brein gebeur as vanselfsprekend. Elke bietjie inligting, elke vraag, elke brokstukkie sensoriese inset word teen die spoed van lig verwerk sodat ons kan analiseer, integreer, besluit, antwoord en leer.

Leerders met leertekorte word dikwels in die steek gelaat deur hierdie outomatiese prosesse. Die verstaan van nuwe inligting, wat eenvoudig moet wees, verg inspanning. Leer, wat maklik moet wees, is 'n frustrerende ervaring. Lees, wat al foutloos behoort te wees, is stadig en moeisaam. Probleme mag ook die volgende insluit:

 • Swak konsentasie en verlies van fokus
 • Omkerings van letters en/of syfers
 • Spelprobleme
 • Om huiswerk gedoen te kry is ‘n beproewing
 • Ten spyte van spesiale hulp en ekstra klasse, raak die leerder al hoe meer agter op skool.

Edublox-Klasse Kan Jou Kind
Se Lewe Verander!

Edublox Lees- en Leerklinieke spesialiseer in breinopleiding wat kinders slimmer maak, en hulle help om vinniger, makliker en beter te leer en lees.

Binne ‘n Edublox-kliniek (klik om te vergroot)
Ingang

Edublox-klasse spreek die volgende aan:

 • Konsentrasie: Gefokusde en volgehoue aandag.

 • Perseptuele vaardighede: Visuele en ouditiewe voorgrond-agtergrond onderskeidingsvermoë; visuele en ouditiewe diskriminasie, sintese en analise; vorm-onderskeiding; ruimtelike verhoudings.

 • Geheue: Visueel en ouditief, kort- en langtermyn, reeks- en werkende geheue.

 • Logiese denke: Deduktiewe en induktiewe redenering.

 • Lees, spel, woordeskat en begrip.

Voordele:

 • Verskerp aandag en konsentrasie, ontwikkel akkurate persepsie, verbeter geheue en bevorder logiese denke.

 • Verbeter lees, spel en skryf. Selfs leerders wat ernstig dislekties is kan gehelp word om hulle probleme te oorkom.

 • Kan IK met tot 10 IK-punte verhoog.

 • Verbeter skoolprestasie. Gemiddelde — en selfs swak — presteerders word dikwels toppresteerders.

 • Verbeter selfbeeld en interpersoonlike kommunikasie.

 • Skep ‘n basis vir lewenslange leer.

Edublox-klinieke bied ook aan:

Mathblox-klasse

Die Mathblox-klasse is gemik op Graad 2- tot 6-leerders en lê die grondslag vir wiskundige begrip. Ons doen dit deur jou kind:

 • 'n In-diepte begrip van die terminologie wat in wiskunde gebruik word te leer.

 • Fundamentele wiskunde vaardighede te ontwikkel, soos byvoorbeeld:

  • gefokusde, volgehoue en verdeelde aandag
  • visuele prosessering
  • visuele -, reeks- en werkende geheue
  • deduktiewe en induktiewe redenasie.

 • Toepassing in die vorm van kurrikulum-gebaseerde oefeninge te laat doen — hoofrekene, tyd lees, woordsomme, ensovoorts.

Edublox Engelse 2de Taal-kursus

Leerders in Graad 3 en ouer vind baat by die Edublox Engelse Taalkursus. Dit bestaan uit 28 modules van 90 minute elk.

Die kursus dek die volgende sleutelonderwerpe:

 • Woordeskat: Uitgebreide woordelyste met verklarings uit gesaghebbende bronne.

 • Lees en spel: Prettige oefeninge met 'n groot impak op leervermoë.

 • Grammatika: Taalreëls word omvattend behandel en sluit tydvorms, selfstandige naamwoorde, trappe van vergelyking, ensovoorts in.

 • Uitspraak: Klasse word deur 'n opgeleide praktisyn aangebied wat verseker dat leerders die korrekte uitspraak van woorde aanleer.
Studiblox Studiemetode-kursus

Is jy gereed daarvoor dat jou kind meer gaan leer in 'n korter tyd, dat hy slimmer gaan leer, toetste met vertroue gaan skryf en gaan uitblink in sy klas? Edublox lees- en leerklinieke bied Studiblox aan, 'n gevorderde kursus in akademiese vaardighede wat leer op 'n hoë vlak moontlik maak. Leerders leer die volgende:

 • Die 'MUD'-model — wat onthou, wat verstaan en wat geoefen moet word.
 • Kapstokke, ook bekend as mnemotegnieke of geheuekuns.
 • Tegnieke om inhoud vinnig te verstaan.
 • Die maak van doeltreffende opsommings.
 • Eksamenvoorbereiding.
 • Spoedlees.
 • Beplan en skryf opstelle en toesprake.
 • Onvoorbereide toesprake.

As jy lewenslange opvoedkundige sukses vir jou kind
begeer, kontak Edublox sodat ons vir hom of haar die
gereedskap vir leer kan gee. Dis 'n
belegging — vir altyd!