Home   I   About Us   I    Success Stories   I   Articles   I   Franchise   I   Contact Us    

Learning Solutions

This article appeared in Krugersdorp News, 11 May 2012.

Krugersdorp News

What Edublox offers:
 • An assessment of your child’s reading and learning skills.
 • Weekly classes to improve concentration, perception, memory, logical thinking, reading speed and spelling ability.
 • Help for learners with reading and spelling difficulties, including reversals of letters such as ‘b’ and ‘d’.
 • Intensive holiday courses for accelerated progress and results.
 • Classes on study skills, study methods and study techniques for Grade 4 and older learners.
 • School readiness classes for the little ones.
Wat Edublox aanbied:
 • ‘n Assessering van jou kind se lees- en leervaardig­hede.
 • Weeklikse klasse om konsentrasie, persepsie, geheue en logiese denke te verbeter, leesspoed te versnel en spelvermoë te bevorder.
 • Hulp vir leerders met lees- en spelprobleme, insluitend omkerings van letters soos ‘b’ en ‘d’.
 • Intensiewe vakansiekursusse om vordering en resultate te versnel.
 • Klasse oor studievaardighede, studiemetodes en studietegnieke vir Graad 4 en ouer leerders.
 • Skoolgereedheidsklasse vir die kleintjies.