Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Meer Oor Ons

Wat Ons Doen

Ons Waardes

Teorie

Klasse en Kursusse

Algemene Vrae

Agtergrond van Eienaars en Direkteure

Wat Ons Doen

'n Kind se vermoŽ om effektief te lees, te leer en wiskunde te doen lÍ die fondament vir sy akademiese sukses, en het verreikende gevolge vir sy toekoms. Edublox lees-en leerklinieke spesialiseer in opvoedkundige hulp wat breinopleiding, lees, spel, begrip en wiskunde insluit.

As 'n tweede generasie familie-saak het ons meer as 30 jaar ondervinding in die opvoedkunde. Sedert 1979 het meer as 150,000 mense in sowat veertig lande gebaat by Edublox. Artikels oor ons werk het in baie tydskrifte en koerante verskyn, asook dokumentÍre programme oor radio en televisie. (Besoek gerus Ons Ryke Geskiedenis en Edublox in die Nuus vir meer hieroor.)

Sedert ons in 2010 'n konsessie-model ingestel het, het Edublox gegroei tot 26 klinieke wat 'n verskeidenheid dienste en produkte aanbied. Deur beproefde metodes, gebaseer op gevestigde teorieŽ te gebruik, waarborg ons 'n 95% kans op sukses en volhoubare resultate waarby jou kind jare lank kan baat.

Ons Waardes

Die suksesvolle Edublox-naam is gebou op 'n aantal kernwaardes:

 • Om leerders te ontwikkel om resultate te bereik — verbetering in skoolprestasie en selfbeeld, en 'n basis vir lewenslange leer te skep.

 • KliŽntediens wat spreek van gehalte en empatie.

 • Om prettige en uitdagende leerervarings te bied.

 • Deur metodes te gebruik wat gegrond is op gevestigde teorieŽ en wat die toets van die tyd deurstaan het.

 • Om ons werk volgens professionele sake-beginsels en doelmatige gerekenariseerde stelsels te bedryf.

 • Edublox-personeel hou van gemoedelike verhoudings en verhoudings wat waarde toevoeg.

 • Die Edublox-familie is besonder trots op die wonderlike prestasies van ons leerders; ons bly egter beskeie en beskou ons bydrae tot leerders se ontwikkeling as 'n eer en 'n voorreg.

Teorie

Alhoewel daar verskeie belangrike leerbeginsels bestaan, is daar een basiese reŽl en dit is dat leer nie op 'n enkele vlak plaasvind nie, maar dat dit stap-vir-stap gebeur. Hierdie reŽl word wÍreldwyd as 'n fundamentele opvoedkundige beginsel erken. Die manier waarop skole dwarsdeur die wÍreld funksioneer is 'n bewys hiervan. 'n Kind se eerste blootstelling aan leer is nie die universiteit nie. Hy moet in Graad 1 begin en dan jaar na jaar vorder totdat hy gereed is vir hoŽr onderwys. Indien hy nie in 'n sekere jaar 'n sterk kennis-basis gevorm het nie, gaan hy nie die mas opkom in die jaar wat daarop volg nie.

'n Eenvoudige en praktiese voorbeeld hiervan is die feit dat ons eers moet leer tel voordat ons kan leer om op te tel en af te trek. Stel jou voor ons probeer 'n kind leer optel en aftrek sonder dat hy geleer het om te tel; dis onmoontlik en geen ywer gaan voldoende wees om hom te leer om suksesvol somme te maak nie. Ons moet eers leer tel, voor ons kan leer om rekenkunde te doen.

Dit beteken daar is 'n protokol wat in ag geneem moet word: sekere leerstof moet eers bemeester word voor ons daarop kan bou en tot 'n volgende vlak kan vorder.

Die hoofdoel van Edublox is om die vaardighede wat onderliggend is aan lees, spel, skryf en wiskunde te ontwikkel en in te oefen. Hierdie vaardighede sluit onder andere die volgende in:

 • Aandag en konsentrasie;
 • Persepsie ó visueel, ouditief en hapties;
 • Die vermoŽ om te kan diskrimineer, sintetiseer en analiseer in terme van voorgrond-agtergrond, vorm, grootte, kleur, en posisie in die ruimte;
 • Spoed van prosessering;
 • Fonemiese bewustheid;
 • Geheue ó visueel en ouditief, kort- en langtermyn, reeks- en werkende geheue;
 • Die vermoŽ om te kan dekodeer en inligting te kan integreer.

Deur hierdie grondvaardighede in die onderbewussyn te stoor word hulle geoutomatiseer. Terselfdertyd kry die leerder ook die geleentheid om hierdie grondvaardighede onmiddellik in die praktyk toe te pas. Die resultaat is verbeterde lees- , leer- en wiskundige vermoŽ wat lei tot beter skoolprestasie, en terselfdertyd ook die leerder se selfbeeld bou en sy selfvertroue bevorder. Ons skep dus 'n basis vir lewenslange leer.

Klasse en Kursusse

Assessering

'n Probleem kan gewoonlik nie opgelos word tensy mens weet wat die probleem veroorsaak nie. Die doel van die assessering, wat die eerste stap is en ongeveer een uur duur, is om vas te stel wat die leerder se lees- en/of ander leerprobleme veroorsaak. Na die assessering word die resultate met die ouers bespreek en aanbevelings, wat natuurlik bepaal word deur die aard en graad van die probleem, word gemaak.

Indien die leerder in die nabye omgewing bly, word een tot twee klasse per week, gekombineer met tuiswerk van 'n paar minute per dag, gewoonlik aanbeveel. Elke klas duur 90 minute.

Kontak ons gerus om 'n assessering te reŽl.

Edublox-klasse

Die meeste van ons aanvaar die ongelooflike prosesse wat in ons brein gebeur as vanselfsprekend. Elke bietjie inligting, elke vraag, elke brokstukkie sensoriese inset word teen die spoed van lig verwerk sodat ons kan analiseer, integreer, besluit, antwoord en leer.

Leerders met leertekorte word dikwels in die steek gelaat deur hierdie outomatiese prosesse. Die verstaan van nuwe inligting, wat eenvoudig moet wees, verg inspanning. Leer, wat maklik moet wees, is 'n frustrerende ervaring. Lees, wat al foutloos behoort te wees, is stadig en moeisaam. Probleme mag ook die volgende insluit:

 • Swak konsentasie en verlies aan fokus
 • Omkerings van letters en/of syfers
 • Spelprobleme
 • Om huiswerk gedoen te kry is 'n beproewing
 • Ten spyte van spesiale hulp en ekstra klasse, raak die leerder al hoe meer agter op skool.

Edublox lees- en leerklinieke spesialiseer in breinopleiding wat kinders slimmer maak, en hulle help om vinniger, makliker en beter te leer en te lees. Die klasse spreek die volgende aan:

 • Konsentrasie: Gefokusde en volgehoue aandag.

 • Perseptuele vaardighede: Visuele en ouditiewe voorgrond-agtergrond onderskeidingsvermoŽ; visuele en ouditiewe diskriminasie, sintese en analise; vorm-onderskeiding; ruimtelike verhoudings.

 • Geheue: Visueel en ouditief, kort- en langtermyn, reeks- en werkende geheue.

 • Logiese denke: Deduktiewe en induktiewe redenering.

 • Lees, spel, woordeskat en begrip.
 • Die klasse verbeter skoolprestasie.

 • Gemiddelde tot swak presteerders word dikwels top-presteerders.

 • Skep 'n basis vir lewenslange leer.

Mathblox-klasse

Maak nie saak of ons besig is met die wetenskappe, 'n sake-onderneming of die daaglikse lewe nie, syfers gaan ons altyd by ons hÍ. Elke beroep, van vuurpylwetenskaplike tot skaapwagter verg die gebruik van wiskunde! Maak nie saak waar ons ons bevind, of watter taal ons ookal praat nie: kennis van wiskunde is 'n onvermydelike vereiste.

Dit lei geen twyfel nie: indien wiskunde-vaardighede tydens skooljare verwaarloos word, hou dit ernstige nagevolge in vir jongmense en volwassenes in hul daaglike lewe en in hul beroepsvooruitsigte. In vandag se wÍreld word kennis van wiskunde, wiskundige redenasie-vermoŽ en probleemoplossing as net so belangrik beskou as die vermoŽ om te kan lees.

Die Mathblox-klasse is gemik op Graad 2- tot 7-leerders en lÍ die grondslag vir wiskundige begrip. Ons doen dit deur jou kind:

 • 'n In-diepte begrip van die terminologie wat in wiskunde gebruik word te leer.

 • Fundamentele wiskunde vaardighede te ontwikkel, soos byvoorbeeld:

  • gefokusde, volgehoue en verdeelde aandag
  • visuele prosessering
  • visuele -, reeks- en werkende geheue
  • deduktiewe en induktiewe redenasie.

 • Toepassing in die vorm van kurrikulum-gebaseerde oefeninge te laat doen — hoofrekene, tyd lees, woordsomme, ensovoorts.
 • Benader wiskunde-toetse met selfvertroue.

 • Geniet dit om wiskunde te doen.

 • Uitstekende wiskundige vaardighede ontsluit 'n magdom loopbaangeleenthede.

Edublox Engelse 2de Taal-kursus

Engels is tans die taal wat die meeste gebruik word, met meer as 1.8 miljard gebruikers wÍreldwyd. Dis die taal wat gebruik word in die wetenskap, die tegnologie, internet en sport. Enige persoon se kans om akademies en in die werkplek suksesvol te wees, word geweldig verhoog indien hy of sy Engels magtig is.

Leerders in Graad 3 en ouer vind baat by die Edublox Engelse Taalkursus. Dit bestaan uit 28 modules van 90 minute elk.

Die kursus dek die volgende sleutelonderwerpe:

 • Woordeskat: Uitgebreide woordelyste met verklarings uit gesaghebbende bronne.

 • Lees en spel: Prettige oefeninge met 'n groot impak op leervermoŽ.

 • Grammatika: TaalreŽls word omvattend behandel en sluit tydvorms, selfstandige naamwoorde, trappe van vergelyking, ensovoorts in.

 • Uitspraak: Klasse word deur 'n opgeleide praktisyn aangebied wat verseker dat leerders die korrekte uitspraak van woorde aanleer.
By Edublox word die aanleer van Engels geÔntegreer met breinoefeninge wat verseker dat leer vinniger plaasvind en die werk beter onthou word; dit mag selfs prestasie in
ander vakke verhoog.

Studiblox Studiemetode-kursus

Dis 'n bekende feit dat akademiese sukses of mislukking nie net berus op vermoŽ nie. Om die waarheid te sÍ, dit berus grootliks op die mate waartoe leerders in staat is om behoorlike studiemetodes en -tegnieke toe te pas.

Baie leerders begaan die denkfout dat studeer beteken om die werk oor en oor te lees, en dat dit maar by die geraas van die televisie gedoen kan word. Onnodig om te sÍ, hierdie is nie die resep vir leer en onthou nie!

Is jy gereed daarvoor dat jou kind meer gaan leer in 'n korter tyd, dat hy slimmer gaan leer, toetste met vertroue gaan skryf en gaan uitblink in sy klas? Edublox lees- en leerklinieke bied Studiblox aan, 'n gevorderde kursus in akademiese vaardighede wat leer op 'n hoŽ vlak moontlik maak. Leerders leer die volgende:

 • Die 'MUD'-model ó wat onthou, wat verstaan en wat geoefen moet word.
 • Kapstokke, ook bekend as mnemotegnieke of geheuekuns.
 • Tegnieke om inhoud vinnig te verstaan.
 • Die maak van doeltreffende opsommings.
 • Eksamenvoorbereiding.
 • Beplan en skryf opstelle en toesprake.
 • Onvoorbereide toesprake.
 • Leer meer in minder tyd!

 • Leer slimmer.

 • Benader toetse met vertroue.

Intensiewe 1-tot-1 kursus

Vra jouself Ö.

 • Het my kind sy hoop om ooit vlot te kan lees verloor?
 • Is wiskunde vir hom 'n nagmerrie?
 • Ly hy aan 'n swak selfbeeld as gevolg van leerprobleme en/of swak skoolprestasie?
 • Is daar 'n moontlikheid dat hy hierdie jaar gaan druip?

As jy "ja" geantwoord het op enige van die bostaande vrae, is ons intensiewe 1-tot-1 kursus dalk die antwoord vir jou!

Terwyl daar geen kitsoplossing vir leermislukking en leerprobleme is nie, versnel ons intensiewe 1-tot-1 kursus leervermoŽ sodanig dat dit jou kind kan help om 'n reuse sprong vorentoe te gee!

Die kursus duur 10 dae en word Maandae Ė Vrydae, daagliks van 08h00 Ė 13h30 aangebied.

Die ideaal is dat die leerder na afloop van die intensiewe kursus voortgaan om weekliks die Edublox- of Mathblox-klasse by te woon, of met een van die Edublox-tuisprogramme.


Het jou kind akademies agter geraak?
Gaan hy dalk 'n graad moet herhaal?

Edublox se gespesialiseerde een-jaar oorbruggingsprogram vir Graad 1-7 leerders is jou kind se pad na akademiese sukses in 'n hoofstroomskool.

Ons fokus vir meer as 200 uur op breinoefeninge wat onontbeerlik is vir die regstelling en ontwikkeling van 'n kind se kognitiewe vaardighede. Daarbenewens word 100 uur gewy aan spel-, lees- en begripsoefeninge, bo en behalwe lesse in akademiese vakke.

Ons strewe na die ontwikkeling van elke leerder se selfbeeld en eiewaarde sodat hulle akademies onafhanklik kan vorder.

Hierdie een-jaar oorbruggingsprogram is daarop gemik om jou kind se kognitiewe vaardighede te ontwikkel en sy/haar akademiese probleme reg te stel.

Kontak jou plaaslike Edublox-kantoor vir meer inligting.

Algemene Vrae

My kind het nie 'n leerprobleem nie, maar ek wil graag sy lees-, leer- en wiskundige vaardighede laat opskerp. Sal die klasse ook vir hom werk?

Natuurlik. Net soos wat 'n atletiese kind voordeel sal trek uit atletiekafrigting, sal 'n intellektueel talentvolle kind voordeel trek uit kognitiewe afrigting, en kan hy ontwikkel in 'n "groot intellektuele ster".

Wat kan ons verwag in terme van vordering?

 • Vordering

  Na sowat vyftien tot twintig uur mag jy verandering op sommige nie-akademiese vlakke begin sien. Dit mag wees dat die leerder sy werk beter organiseer, meer oplettend is in die klas, of homself beter uitdruk. Aan die begin mag jy dalk onseker wees of dit die gevolg is van Edublox.

  Na sowat dertig tot veertig uur behoort jy 'n beduidende verbetering in die leerder se akademie te begin sien. Moontlik onthou hy meer van dit wat in die klas gesÍ word, of dit neem dalk minder tyd om sy huiswerk te voltooi; dalk leer hy minder maar behaal dieselfde punte as voorheen, of hy behaal hoŽr punte (soms aansienlik hoŽr). Op hierdie stadium sien mens gewoonlik ook 'n verbetering in selfbeeld.

  Vordering is selde geleidelik. Wanneer daar verbetering is, bespeur mens dit gewoonlik eensklaps. Na so 'n eerste, duidelik-waarneembare intellektuele sprong, gebeur dit dikwels dat die leerder homself op 'n plato bevind, wat dan weer deur 'n intellektuele sprong gevolg word. Hierdie patroon kan oor en oor herhaal word.

  Die bogenoemde prentjie kan beskryf word as die 'trappe-klim'-effek. Soms sien mens egter ook die sogenaamde 'sneeubal'-effek, waar die aanvanklike vordering stadig is, maar soos die leerder met onderrig aanhou, sy vordering versnel.

 • Plato's:

  Die leerder gaan beslis meer as een plato bereik. Dis normaal. Die leerder bereik gewoonlik 'n plato wat vir 'n tyd duur, net om dan weer 'n intellektuele sprong te beleef.

 • Onderbrekings:

  Onderbrekings tussen klasse moet tot die minimum beperk word; lang onderbrekings kan daartoe lei dat die leerder momentum verloor.

 • Moenie te gou stop nie:

  Dit is belangrik om met Edublox aan te gaan totdat al die fondasievaardighede heeltemal geoutomatiseer is. Daar is altyd die gevaar van 'n terugval indien mens te gou ophou. Die minimum tyd wat benodig word om vaardighede te outomatiseer is omtrent 90 uur, maar dit mag styg tot 240 uur indien die leerder ernstige leerprobleme ondervind.

  Hierdie is slegs riglyne. Elke leerder is uniek en daarom sal hulle spoed van vordering verskil.

  Ek bly heeltmal te ver om my kind na die klasse te bring. Wat nou?

  Na afloop van die assessering sal daar tuisprogramme aanbeveel word, om die spesifieke behoeftes van leerders met vervoerprobleme aan te spreek.

  Oorweeg ook ons intensiewe 1-tot-1 kursus en ons intensiewe vakansiekursus.

  Agtergrond van Eienaars en Direkteure

  Susan du Plessis, Eienaar en Direkteur van Opvoedkundige Programme van Edublox

  Met meer as 25 jaar se navorsing agter haar naam is Susan, as opvoedkundige en gepubliseerde skrywer op die gebied van leerprobleme en disleksie, die brein agter die definiŽring en konseptualisering van die leermetodes wat die Edublox-handelsnaam so suksesvol maak.

  Benewens 'n BA Honneursgraad in Sielkunde wat Susan in 1986 aan die Universiteit van Pretoria verwerf het, het sy 'n jaar later 'n BD-graad in Teologie voltooi en is bekroon met die SP Engelbrecht Erepenning vir haar skripsie.

  Susan se vroeŽ professionele loopbaan is gekenmerk deur haar rol in die opleiding van meer as 3000 onderwysers en tutors waartydens hulle teoreties en prakties toegerus is in die kognitiewe ontwikkeling van kinders wat lees- en skryfprobleme ondervind.

  In 2007 het Susan die eerste Edublox lees- en leerkliniek geopen. Vandag is daar 25 Edublox-klinieke in Suidelike Afrika. Die Edublox-gereedskap wat Susan help ontwikkel het word tans wÍreldwyd aan ouers in 40 lande verkoop, onder andere in die VSA, AustraliŽ, Engeland, Kanada, Singapore, IndiŽ en selfs in Trinidad en Tobago.

  Susan is die skrywer en mede-skrywer van 'n hele aantal boeke oor leer, onder andere Die Waarheid oor Leergestremdhede (1993), The Right to Read: Beating Dyslexia and other Learning Disabilities (2000) en die Edubrain Leesprogram en Gereedskap (2014). Sy het ook 'n aansienlike aantal artikels oor gesondheid, voeding en welstand geskryf.

  Haar 25 jaar ervaring in hulpverlening aan kinders met leerprobleme het Susan op verskeie televisieprogramme laat verskyn, insluitende '3 Talk with Noeleen' (SABC 3), 'Mother of all Professions' (SABC 2) en Ontbytsake (kykNET), en sy was ook al deur talle tydskrifte genader vir haar kundige kommentaar. Susan het ook haar kennis oor kognitiewe ontwikkeling by vergaderings van skoolhoofde en op radio-gespreksprogramme gedeel, nie net plaaslik nie, maar ook in Singapore.

  Susan is vasbeslote om elke kind die beste geleentheid te gee om sy of haar potensiaal te bereik en sy glo dat disleksie en ander leerprobleme oorwin kan word deur die korrekte kognitiewe ontwikkeling en opleiding. Haar grootste oomblikke is wanneer sy hoor van 'n kind wat geweldige leerprobleme oorwin het en na een of twee jaar by Edublox gevorder het tot eerste plek in sy graad. Sommige leerders met soveel as 30% verbeter, wat natuurlik ook lei tot nuwe geloof in hulleself, en dit is Susan se selfopgelegde taak om rekord te hou van hierdie suksesverhale.

  Henk du Plessis, Eienaar en Besturende Direkteur van Edublox

  Henk is die brein agter die ontwikkeling van die Edublox-handelsaam. Onder sy leiding het daar reeds 21 klinieke gedurende die laaste vyf jaar geopen. Hy is 'n geregistreerde Bedryfsielkundige en het 'n meestersgraad in Menslike Hulpbronbestuur (Universiteit van Pretoria, 1995) verwerf.

  Vroeg in sy loopbaan het Henk opleidingsintervensies vir organisatoriese transformasie vir Eskom ontwikkel en sedertdien het hy aanhou spesialiseer in opleidingsbestuur vir individue, spanne en organisasies op alle bedryfsvlakke. Terwyl hy konsultasie-werk by Deloitte gedoen het, het hy groot organisasies met veranderings- en opleidingsbestuur bygestaan.

  Henk was ook 'n bedryfsafrigter by die Gordon Institute of Business Science waar hy praktiese opleiding aan jong professionele industrie-leiers gefasiliteer het deur middel van projek-gebaseerde spanwerk.

  In sy rol as Direkteur van 'The Learning Theatre' het Henk sy opleiding gekombineer met sy passie vir die teater. Henk en sy kollegas het organisasie-spesifieke verhoogstukke ontwikkel en aangebied sodat werknemers strategiese boodskappe maklik kon verstaan en ook nuut kon dink oor verandering in die werkplek. Die werknemers van meer as 60 organisasies insluitende Standard Bank, Engen, AngloAshanti, Ampath, die Ouditeur-Generaal van Suid Afrika en Sasol kon op hierdie vermaaklike en dinamiese wyse hulle ingesteldheid verander en hulle produktiwiteit verhoog.

  Alhoewel Henk 'n aandeelhouer in die familiesaak is sedert 1988, het hy vanaf 2009 as voltydse Besturende Direkteur die ontwikkeling van die besigheid en die personeel bestuur. Henk is as sleutelpersoon verantwoordelik vir hulpbron-bestuur en kommunikasie, sowel as vir die inskerping van die konsessiehouer-kultuur; hy doen dit deur middel van finansiŽle toesig, besigheidsprestasie-monitering en opleiding. Henk lei die strategiese uitbreiding van Edublox as handelsaak, en hy beplan om die aantal konsessiehours in Suider-Afrika te verdubbel en om 'n internasionale meesterkonsessie binne die volgende 5 jaar in die Midde-Ooste te vestig.

  Henk is die ideale persoon om te spesialiseer in leer en opleiding by Edublox; sodoende bou hy voort op sy uitgebreide agtergrond in opleiding en sy ervaring as besigheidskonsultant.

  Henk beskryf sy rol na aanleiding van die volgende analogie: 'Soos met 'n motor is die Edublox opvoedkundige program die enjin. Ek maak seker die motor bly in goeie werkende toestand sodat ons kinders die beste moontlik opvoedkundige ondersteuning kry; hulle verdien niks minder nie.'