Tuisblad   I   Meer Oor Ons   I    Suksesverhale   I   Artikels   I   'Franchise'   I   Kontak Ons   

Beter Konsentrasie Na Net Vyf Dae

Klaskamer
In die rekenaarklas van die ‘FUNtastic’ breinkliniek in Singapore

Dis reg. Jy kan jou konsentrasie in vyf dae verbeter. Dis die gevolgtrekking waartoe die Edublox-navorsingspan gekom het na die aanbieding van ‘n vyf-dae vakansieprogram vir leerders ouderdom 10 tot 12, gedurende die laaste week in Junie 2014 in Singapore.

Die ‘Funtastic’ breinkliniek het drie klasse aangebied: ‘n rekenaarklas, ‘n groepsklas waartydens ‘n tutor kognitiewe oefeninge aangebied het, sowel as ‘n leesklas waar lees-, spel- en begripsoefeninge gedoen is.

Cambridge Brain Sciences se aanlyn ‘Feature Match’-toets is gebruik om die 27 deelnemers se konsentrasie te meet. Hierdie toets bestaan uit prentjies wat nie so eenders is as wat hulle met die eerste oogopslag lyk nie; die doelwit is om te bepaal hoe vinnig deelnemers die verskille kan raaksien. Hierdie waarnemingstaak vereis konsentrasie en gefokusde aandag op ingewikkelde figure.

Die kontrole-groep was leerders van dieselfde ouderdom, geslag en vermoëns.

Die Sentrum vir Evaluering en Assessering binne die Fakulteit Opvoedkunde aan die Universiteit van Pretoria was daarvoor verantwoordelik om die data te ontleed en ‘n amptelike navorsingsverslag saam te stel.

Die verskil in punte tussen die twee groepe is statisties beduidend. Boonop is die effek-grootte so groot dat dit, volgens Professor John Hattie, bokant die gewensde effekvlak in die opvoedkunde-vakgebied lê. Dit bied bewyse vir die voordele wat die program vir die eksperimentele groep se konsentrasie ingehou het.

‘n Omvattende verslag en artikels sal eersdaags beskikbaar wees.

Hierdie evaluasieprogram is gedoen met die ondersteuning van Flordis Suid-Afrika. Flordis SA is deel van SFI (Soho Flordis International), 'n globale leier in die verskaffing van klinies-bewese natuurlike medikasie. Webtuiste: www.flordis.co.za